RIVENDELL

                                                                                                                                Update  12 juli 2024

Rivendell is een adviesbureau in Levensmiddelenwetgeving gespecialiseerd in
wettelijke regels en veiligheidsaspecten van
Voedingssupplementen & Gezondheidsproducten 

         

U WILT VOEDINGSSUPPLEMENTEN VERKOPEN, MAAR KUNT U 'ZOMAAR' VOEDINGSSUPPLEMENTEN VERKOPEN? HET IS EEN LEVENSMIDDEL, DAT MENSEN GAAN INNEMEN. U BENT 100% VERANTWOORDELIJK VOOR DE VEILIGE WERKING ERVAN OP DE LICHAMELIJKE GESTELDHEID VAN DE GEBRUIKERS.


Wanneer een bedrijf voedingssupplementen of andere gezondheidsproducten op de NL/EU markt  brengt moeten de volgende vijf wettelijke aspecten in orde zijn:

 • de ingrediënten moeten wettelijk zijn toegestaan, o.a. Novel Food risico, geen verboden kruiden, alleen toegelaten vitamine- of mineraalverbindingen, geen stoffen die alleen als geneesmiddel op de markt mogen worden gebracht

 • de veiligheid moet qua grondstoffen: zuiverheid, dagdosis (Nederland kent enkele maxima voor vitamines en ook de EFSA heeft voor veel vitamines en mineralen een maximaal veilige dagdosis bepaald), kwaliteit, productiemethode en gebruik door de consument gewaarborgd worden d.m.v. een speciaal op het bedrijf en de producten afgestemd HACCP-systeem.

 • de kwaliteit moet aan de Europese normen voldoen qua actieve ingrediënten: EU toegestane vitamine- en mineraalverbindingen en dagdoseringen, identiteit, zuiverheid, contaminanten (zware metalen, microbiologisch, PAK's, TA en PA bij plantaardige ingrediënten, afwezigheid contaminanten zoals ethyleenoxide in veel producten waaronder kruiden uit India, sesamzaad en additief johannesbroodpitmeel). Vooral grondstoffen uit India hebben een hoog ethyleenoxide risico, maar ook daarbuiten is het al gevonden. In 2021 en 2022 was ethyleenoxide een hot issue voor voedingsmiddelen, voedingssupplementen en kruidenpreparaten, die tot veel recalls heeft geleid. Middels een adequaat HACCP systeem dient de kwaliteit tot op grondstofniveau gecontroleerd en zeker gesteld te worden.

 • het etiket moet in lijn zijn met de geldende wetten voor etikettering en informatie van de consument ( EC 1169/2011). Producten voor de Nederlandse markt dienen in de Nederlandse taal te zijn voor alle wettelijke verplichte teksten. Zijn er wellicht waarschuwingsteksten nodig voor veilig gebruik die door Nederland verplicht zijn gesteld, zoals voor vitamine A, D en B6, dan wel noodzakelijk zijn om veilig gebruik te kunnen waarborgen?

 • de promotie (website, reclame, brochures, social media) moet voldoen aan de EU +  NL wetten en normen voor voedings- en gezondheidsclaims ( EC 1924/2006).

Om een veilig product in de markt te zetten voor de consument, want het zijn immers levensmiddelen, en om problemen met de NVWA te vermijden dienen al deze aspecten per product gecheckt te worden vóórdat het op de markt wordt gebracht. De NVWA heeft geen adviesfunctie, maar heeft diverse handboeken op zijn website staan betreffende voedingssupplementen. Elk bedrijf moet zelf zorgen dat de producten en de bedrijfsvoering conform de regels zijn.

Nederland kent momenteel nog geen verplichte notificatie ofwel toetsing van voedingsupplementen vooraf (wat wel het geval is in de meeste andere EU-landen), daarom moeten bedrijven zelf alle wetten kennen dan wel een deskundige op dit gebied raadplegen om wettelijke problemen en mogelijke hoge kosten van boetes en vernietiging van verpakkingen of zelfs van producten te voorkomen. Overigens overweegt ook Nederland verplichte notificatie voor voedingssupplementen in te voeren. 


Rivendell Consultancy werkt praktisch:

 • Bepaling wettelijke (EU+NL) mogelijkheden qua samenstelling (Novel Food aspecten) & dosering, de mogelijkheid van gezondheidsclaims

 • Etikettering van voedingssupplementen, kruidenpreparaten en andere gezondheidsproducten. Het beste is dat samen met Rivendell een standaardetiket wordt bepaald zodat u dat daarna volgende etiketten zelf kunt maken

 • Rivendell beschikt over twee volledige databases: 1 voor wettelijke aspecten en 2. voor mogelijke risico's die verbonden kunnen zijn aan grondstoffen voor voedingssupplementen en kruidenpreparaten en middels HACCP gecontroleerd en geborgd (lab analyses) dienen te worden. Op basis van vele jaren ervaring met diverse typen supplementenbedrijven (inkoop buiten de EU, dan wel in de EU) en door vele standaarddocumenten kan Rivendell bedrijven helpen in geval van opstarten van, dan wel problemen met, HACCP.

 • Specialist op het gebied van kruiden / botanicals / kruidenthee / kruidenpreparaten / plantenextracten qua veiligheid en kwaliteit, Novel Food status, claims mogelijkheden conform EU op basis van on hold status claims voor kruiden/botanicals
   

Advies aan uw bedrijf wordt gegeven op basis van ruim 30 jaar ervaring op het gebied van wetgeving, kwaliteit en de marktsituatie van voedingssupplementen, gezondheidsproducten en kruidenpreparaten. Elk jaar helpt Rivendell tientallen bedrijven om aan de wet te voldoen, veilige aan de wet voldoende producten op de markt te brengen en zo problemen met de overheid te voorkomen. Daardoor is een geweldige ervaring en know-how opgebouwd. Rivendell heeft alle wettelijke, veiligheids- en kwaliteitsaspecten per ingredient verzameld en kan daardoor zeer snel en volledig de mogelijkheden van nieuwe producten / ingrediënten evalueren. Vraag een offerte voor het project!

Om ons te bereiken is e-mailen het beste !Regulatory expert of Food supplements, Herbal products & HACCP

Consultant in regulatory & safety & quality aspects of food and botanical supplements.
Consultant / Adviser for practical solutions within the EU / Dutch (NL) regulatory possibilities!

 • Food / Dietary supplements
 • Health Food,  Vitamin and Mineral products, Nutraceuticals, Sports supplements
 • Herbal Products / Botanicals / Botanical supplements

On the basis of years of experience in the health food and herbal supplement industry in the Netherlands / EU regarding all aspects of regulatory aspects.

Concerning:

 • Check if products /ingredients (Novel Food risk, allowed ingredient in food supplements, dosage) can be sold in the Netherlands / EU
 • Check of health and nutrition claims (1924/2006/EC, 432/2012 ) for vitamins and minerals and the still allowed (on hold) claims possible for botanicals / herbal supplements
 • Label texts in line with all EU regulations
 • Check if herbal ingredients are allowed in the EU/NL as a herbal supplement (BELFRIT, Novel Food, safety) based on history of use
 • Quality & safety aspects in line with EU-HACCP.

Rivendell has more than 30 years experience in the food supplement, herbal and functional & health food business, especially in the field of labeling, regulatory and safety / HACCP aspects.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

...

......

...

...

...

.........

...

...

...

...

...

...