REGISTRATIE 


Registratie van voedingssupplementen is in de gehele EU niet mogelijk.

De EC heeft bepaald dat voedingssupplementen conform EU directive 2002/46 art.10  genotificeerd kunnen worden, echter dat EU lidstaten zelf mogen bepalen wat de notificatie inhoudt dan wel of er zelfs helemaal geen notificatie (meldingsplicht) vóór de introductie op de markt, wordt ingesteld.

Nederland, de UK en enkele andere EU lidstaten vereisen geen notificatie.
In deze landen zijn de importeurs en disitributeurs geheel zelf verantwoordelijk dat de producten, de ingrediënten en de etikettering en uw bedrijfsvoering aan alle Europese wetten voldoen.

Daartoe is het nodig alle wettelijke aspecten, die op het product van toepassing zijn met betrekking tot de Novel Food wetgeving, toegelaten- en niet toegelaten vitamine- en mineraalverbindingen/ botanicals, etikettering, voedings- gezondheidsclaims, HACCP en marketing en/of webshop verkoop, in detail te bestuderen/te kennen en toe te passen.

Is al deze kennis niet aanwezig
dan is het nodig een ervaren consultant
op dit gebied vooraf te raadplegen
om te voorkomen dat
na de introductie van uw product
door de Nederlande Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA)
wordt opgetreden tegen uw bedrijf / uw producten.

Zie hiervoor Consultancy en Contact pagina.