RIVENDELL 

                                                                                                                                 Update  15 juli 2021.

Veiligheids -  &  Wettelijke aspecten van
voedingssupplementen  &  gezondheidsproducten 
       
        
Wanneer een bedrijf voedingssupplementen of andere gezondheidsproducten op de NL/EU markt wil brengen, moeten de volgende vijf aspecten vooraf gecontroleerd worden:

 • de ingrediënten moeten wettelijk zijn toegestaan, o.a. Novel Food risico, geen verboden kruiden, alleen toegelaten vitamine- of mineraalverbindingen, geen stoffen die alleen als geneesmiddel op de markt mogen worden gebracht

 • de veiligheid moet qua grondstoffen: zuiverheid, dagdosis (Nederland kent enkele maxima), kwaliteit, productiemethode en gebruik door de consument  gewaarborgd worden d.m.v. een speciaal op het bedrijf en de producten afgestemd HACCP-systeem.

 • de kwaliteit moet aan de Europese normen voldoen qua actieve ingrediënten: EU toegestane vitamine- en mineraalverbindingen en dagdoseringen, identiteit, zuiverheid, contaminanten (zware metalen, microbiologisch, PAK's en PA bij plantaardige ingrediënten).

 • het etiket moet in lijn zijn met de geldende wetten voor etikettering (1169/2011). Zijn er wellicht waarschuwingsteksten nodig voor veilig gebruik die door Nederland verplicht zijn gesteld, zoals voor vitamine A, D en B6, dan wel noodzakelijk zijn om veilig gebruik te kunnen waarborgen?

 • de promotie (website, reclame, brochures, social media) moet voldoen aan de EU +  NL wetten en normen voor voedings- en gezondheidsclaims (1924/2006).


Om problemen met de NVWA te vermijden dienen al deze aspecten per product gecheckt te worden vóór dat het op de markt wordt gebracht. Nederland kent momenteel geen verplichte notificatie ofwel toetsing van voedingsuuplementen vooraf (wat wel het geval is in de meeste andere EU-landen), daarom moeten bedrijven zelf alle wetten kennen dan wel een deskundige op dit gebied raadplegen om wettelijke problemen en mogelijke hoge kosten van boetes en vernietiging verpakking of zelfs product, te voorkomen. Overigens overweegt Nederland verplichte notificatie voor voedingssupplementen in te voeren in 2021! 


Rivendell Consultancy werkt praktisch:

 • Bepaling wettelijke (EU+NL) mogelijkheden qua samenstelling (Novel Food aspecten) & dosering, de mogelijkheid van gezondheidsclaims

 • Etikettering van voedingssupplementen, kruidenpreparaten en andere gezondheidsproducten. Het beste is dat samen met Rivendell een standaardetiket wordt bepaald zodat u dat daarna volgende etiketten zelf kunt maken

 • HACCP systeem voor webshops, distributeurs, importeurs. Veel bedrijven hebben dit complete systeem toegepast in hun bedrijf met als gevolg een positieve reactie bij de volgende NVWA inspectie. Rivendell beschikt over een volledige database voor mogelijke risico's die verbonden kunnen zijn aan grondstoffen voor voedingssupplementen en kruidenpreparaten en middels HACCP gecontroleerd en geborgd dienen te worden. 

 • Specialist op het gebied van kruiden / botanicals / kruidenthee / kruidenpreparaten / plantenextracten qua veiligheid en kwaliteit, Novel Food status, claims mogelijkheden conform EU op basis van on hold status claims voor kruiden/botanicals
   

Advies aan uw bedrijf wordt gegeven op basis van ruim 30 jaar ervaring op het gebied van wetgeving, kwaliteit en de marktsituatie van voedingssupplementen, gezondheidsproducten en kruidenpreparaten. Elk jaar helpt Rivendell tientallen bedrijven om aan de wet te voldoen en zo problemen met de overheid te voorkomen, daardoor is een geweldige ervaring en know-how opgebouwd. Rivendell heeft alle wettelijke, veiligheids- en kwaliteitsaspecten per ingredient verzameld en kan daardoor zeer accuraat en effectief de mogelijkheden van nieuwe producten / ingrediënten evalueren. Vraag een offerte voor het project!

Om ons te bereiken is e-mailen het beste !Regulatory expert of Food supplements, Herbal products & HACCP

Consultant in regulatory & safety & quality aspects of food and botanical supplements.
Consultant / Adviser for practical solutions within the EU / Dutch (NL) regulatory possibilities!

 • Food / Dietary supplements
 • Health Food,  Vitamin and Mineral products, Nutraceuticals, Sports supplements
 • Herbal Products / Botanicals / Botanical supplements

On the basis of years of experience in the health food and herbal supplement industry in the Netherlands / EU regarding all aspects of regulatory aspects.

Concerning:

 • Check if products /ingredients (Novel Food risk, allowed ingredient in food supplements, dosage) can be sold in the Netherlands / EU
 • Check of health and nutrition claims (1924/2006/EC, 432/2012 ) for vitamins and minerals and the still allowed (on hold) claims possible for botanicals / herbal supplements
 • Label texts in line with all EU regulations
 • Check if herbal ingredients are allowed in the EU/NL as a herbal supplement (BELFRIT, Novel Food, safety) based on history of use
 • Quality & safety aspects in line with EU-HACCP: a complete and simple HACCP system in English for distributors and webshops in the EU

Rivendell has more than 30 years experience in the food supplement, herbal and functional & health food business, especially in the field of regulatory and safety / HACCP aspects.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

...