KRUIDEN en MONOGRAFIEEN


Algemeen

 • Er bestaat geen Europese wet- en regelgeving voor kruidenpreparaten.
   
 • In Nederland geldt voor kruidenpreparaten de Warenwet,
   in het bijzonder het Warenwetbesluit Kruidenpreparaten:
  - kruidenpreparaten mogen zonder toestemming vooraf op de markt gebracht worden
  - kruidenpreparaten mogen geen stoffen bevatten die schadelijk zijn voor de volksgezondheid
  - In de bijlage bij dit besluit wordt het gebruik van sommige kruiden expliciet verboden.
   
 • Wetgeving kruiden NL en EU   (link naar deel onze pagina wetgeving)
   
 • Kopie Presentatie 'Regulatory aspects of Herbal Medicinal Products and Supplements in EU / the Netherlands'  (deel 1 + 2) gehouden op de MAP-EXPO tijdens het NVF seminar op 29 maart 2017 is op aanvraag beschikbaar
 • CBG vraagt in 2019 actief landelijke aandacht voor invloed diverse kruidenpreparaten op werking medicijnen. 
  Wetenschappelijk wordt het steeds meer duidelijk dat diverse kruiden, indien ingenomen tegelijk met bepaalde medicijnen, de werking van de medicijnen beïnvloeden. Dat kan zowel gunstig als ongunstig zijn voor de effectiviteit van de medicijnen, ook kan het leiden tot ongewenste gezondheidseffecten. Het CBG heeft nu een campagne gestart om hierop te wijzen zodat zowel de gebruiker als de voorschrijver hiervan op de hoogte zijn. Gebruikers van Amerikaanse ginseng (Panax quinquefolius), Danshen of rode salie (Salvia miltiorrhiza), Geelwortel of kurkuma (Curcuma longa), Japanse notenboom (Ginkgo biloba), Groene thee extract (niet bij normaal gebruik van groene thee), Knoflook (Allium sativum), Mariadistel (Silybum narianum), Sint-Janskruid (Hypericum perforatum), Valeriaan (Valeriana officinalis) en Rode zonnehoed (Echinacea soorten) dienen gebruik te melden aan de arts/specialist zodat bepaald kan worden of gelijktijdig gebruik verantwoord is.
  Overigens zijn deze interacties reeds lang bekend en staat op kruidenpreparaten, indien het bedrijf op een verantwoorde wijze de gebruiker wil informeren, deze interactie op de verpakking en wordt gewaarschuwd voor gelijktijdig gebruik. In het kader van HACCP is dit zelfs een wettelijke noodzaak.

  https://www.cbg-meb.nl/onderwerpen/medicijninformatie-kruiden


BELGISCHE PLANTENLIJST
Middels een Koninklijk Besluit heeft België op 24 januari 2017 een groot deel van de zogenaamde BELFRIT-lijst in zijn nationale wetgeving vastgelegd. Het betreft de fabricage van - en handel in voedingsmiddelen (zoals voedingssupplementen/kruidenpreparaten) die uit planten of uit plantenbereidingen zijn samengesteld. Het bevat een lijst met verboden planten en een lijst waarin voor veel toegestane planten maximale/kwaliteitsnormen en/of verplichte waarschuwingsteksten zijn aangegeven. Vooral de waarschuwing “niet gebruiken bij zwangerschap en borstvoeding” dan wel “niet te gebruiken door kinderen tot 12 jaar” of “niet tegelijkertijd met anticoagulantia/antidiabetische behandeling” komt veelvuldig voor. Hierdoor is het een zeer nuttige lijst en handig hulpmiddel voor de beoordeling van de veiligheid van een product in het kader van HACCP, de zogenaamde GIRA: GevarenIdentificatie & Risico Analyse van kruidenpreparaten.


BELFRIT
Een potentieel risico voor vele producten oa gebaseerd op Ayurvedische - en TCM kruiden !
Binnen het BELFRIT project maken België (BEL), Frankrijk (FR) en Italië(IT) een lijst van kruiden die toegestaan zijn voor voedingssupplementen. Dat is handig en overzichtelijk, maar ... vooral de EC is er enthousiast over, begrijpelijk, dan weet je waar je aan toe bent. Maar aangezien niet ieder land actief meedoet, is daardoor de kans groot dat er een lijst ontstaat die veel te kort is en waar kruiden niet op zullen staan omdat ze in deze drie landen tot nu toe niet algemeen bekend zijn. Het zou best kunnen, dat wanneer de BELFRIT lijst geaccepteerd wordt dat de EC dit dan als de complete Europese lijst gaat beschouwen van toegestane kruiden voor voedingssupplementen. Het zou zo maar kunnen dat plotseling een positieve lijst ontstaat waardoor bv. typische Ayurvedische en TCM kruiden ineens niet meer gebruikt mogen worden, of dat ze aan strengere eisen moeten gaan voldoen, terwijl ze wél voor mei 1997 op de EU markt waren, dus een inperking van mogelijkheden. Het is altijd zo dat positieve lijsten innovatie blokkeren.

GEZONDHEIDSCLAIMS op KRUIDENPREPARATEN ?
Bedrijven moeten de on-hold situatie van kruiden/botanicals checken daar niet alle botanical ingredients / kruiden op de on hold lijst staan. Wettelijk moet ook gecontroleerd worden of de dagdosering overeenkomt met het ingediende dossier. Alleen zo voldoen kruidenpreparaten aan de wettelijke eisen en normen van de voedings- en gezondheidsclaim verordening 1924/2006.
 In 2016/2017 gaat de EC bepalen wat er met de on hold claims gaat gebeuren. Er zijn twee opties:
- de normen voor gezondheidsclaims voor kruiden/botanicals moeten voldoen aan de door de EFSA bepaalde normen voor de onderbouwing van gezondheidsclaims, die deels niet redelijk zijn!
- ook traditionele claims worden toegestaan, in lijn met de mogelijkheid voor traditionele claims voor kruidengeneesmiddelen. De norm voor deze traditionele claims is dat deze reeds 30 jaar in de EU worden toegepast. De vraag is hoeveel claims voor kruiden in voedingssupplementen al zo oud zijn.

Voor de geloofwaardigheid van de industrie en deze producten lijkt het verstandig dat er goede wetenschappelijke normen voor gelden. De normen hiervoor zouden op kruiden en gezondheidsclaims moeten worden afgestemd. Traditionele claims voor kruidenthee zou wel kunnen, maar voor een product in een medische vorm (tablet, capsule) zou toch het wetenschappelijke de basis voor de onderbouwing moeten zijn.
 

EMA MONOGRAFIEËN zijn te vinden op de EMA website  bv Cimicifga 
Samenvattingen zijn er voor de consument.,
Sommigen in de Nederlandse taal: b.v. valeriaanwortel:  Valeriana officinalis, wortel (NL)


ESCOP HERB REFERENCE op een I-phone-app.
De ESCOP heeft een app gemaakt met wetenschappelijke info over kruiden. Er staan de Engelse en de wetenschappelijke namen in met aanwijzingen voor kwaliteitseisen, veiligheid en dosering en een zoekfunctie. Indien er straks minder claims voor een fytoproduct gebruikt mogen worden (tenzij het product geregistreerd wordt als geneesmiddel), heeft iedereen toch toegang tot deze betrouwbare wetenschappelijke informatie.

zie:ESCOP site

ESCOP MONOGRAFIEËN zijn ook voortaan per stuk (als pdf.) te koop.
Er zijn er nu nog maar enkelen te koop, maar op deze manier kunnen ze ook door hen regelmatig ge-uploaded worden in verband met de snelle wetenschappelijke ontwikkelingen.

ESCOP en ANSES publiceren Interactiewijzer voor kruiden
ESCOP biedt een functioneel hulpmiddel voor professionals in de gezondheidszorg om snelle en betrouwbare informatie te verkrijgen over klinisch relevante interacties tussen kruiden en geneesmiddelen. Het is gebaseeerd op de monografieën. De interactiewijzer is gratis te downloaden.
Het CBG geeft ook informatie over diverse wisselwerkingen met medicijnen. Een vergelijkbare lijst heeft ANSES, het Franse overheidsinstituut voor de veiligheid.
Zie: ESCOP, Interacties 
Zie: CBG, Interacties medicijnen-kruiden 
Zie: NVF, Nederlandse Vereniging Fytotherapie  
Zie: ANSES, Frankrijk 

PUBLIC HEALTH RISK with herbal medicines: an overview van de MHRA
Examples of major public health risks due to herbal products: What can go really seriously wrong?
zie: OVERVIEW of PUBLIC HEALTH RISK


VEREENVOUDIGDE MONOGRAFIEËN ( 'consument vriendelijk' ) zijn door de American Botanical Council gepubliceerd.
Ze heten Herbal Information Sheets en deze zijn in het Engels.
U kunt hier enkele van deze vereenvoudigde ABC-monografieën aantreffen.
Het overzicht is echter niet compleet, er zijn er meer.

Op volgorde van de NEDERLANDSE PLANTENNAMEN

Op  volgorde van de LATIJNSE PLANTENNAMEN:

Op volgorde van de ENGELSE PLANTENNAMEN:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.........................................................................................................................................................