HACCP - VOEDSELVEILIGHEID - BASISSYSTEEM

Rivendell heeft een totaal HACCP-systeem ontwikkeld voor bedrijven die voedingssupplementen en andere gezondheidsproducten in de EU op de markt brengen.
Het is een doe-het-zelf systeem waarmee elk bedrijf, vergelijkbaar met een boekhoudysteem, met een paar uur of meer per maand/week (afhankelijk van het aantal en de complexiteit van uw producten ) aan de wettelijke eisen voor HACCP kan voldoen.Is úw HACCP systeem al in orde?
Het systeem dat bij ieder levensmiddlenbedrijf hoort (dit geldt ook dus ook bij voedingssupplementen) ten behoeve van de veiligheid van de consument. 

Steeds vaker blijkt dat de inspecteurs van NVWA supplementenbedrijven een korte deadline stellen in zake de mogelijke gevaren en risico-identificatie (GIRA) analyse en het beheersen van de mogelijke gevaren middels een up-to-date HACCP systeem. Ook in het afgelopen jaar heeft Rivendell diverse bedrijven kunnen voorzien van de nodige procedures en aanwijzingen om aan de eisen van NVWA te kunnen voldoen. Dat betrof zowel webshops met in de EU conform HACCP geproduceerde supplementen als import van buiten de EU van Traditionele Chinese kruidenpreparaten. Het HACCP-systeem van Rivendell is breed toepasbaar. 


Wettelijke verordening

Artikel 5 van de Europese Verordening 852/2004 inzake levensmiddelenhygiëne verplicht voedingsmiddelenbedrijven tot het uitvoeren en documenteren van alle veiligheidsaspecten van de samenstelling, productie en het gebruik van het product door de consument.

Het is daarom een wettelijke plicht om een HACCP systeem te hanteren en daardoor de veiligheid van alle werkzaamheden in uw bedrijf, elk product en elke stap in het productieproces te beoordelen en dit te documenteren in een eigen HACCP systeem.
HACCP bestaat uit een beschrijving van activiteiten van het bedrijf in het kader van kwaliteit en veiligheid van de producten, de kwaliteitsafspraken met toeleveranciers, de productie en algemeen en per product een veiligheidsbeoordeling (GIRA = Gevaren Identificatie en Risico Analyse).
Daarbij moet aandacht besteed worden aan:
- de grondstoffen en de dagdosering daarvan
- de productie, bewaring en transport
- het gebruik door de consument.
Op al deze facetten dient een zorgvuldige veiligheidsbeoordeling en vervolgens controle daarvan plaats te vinden.
De NVWA heeft het recht elk moment het HACCP systeem van uw bedrijf op te vragen en in te zien. Bij gebreken kan er een boete worden gegeven of een dwingende termijn om het alsnog snel in orde te maken. Rivendell heeft vele bedrijven van het HACCP systeem voorzien, met een redelijke prijs en bijbehorend advies voor de implementatie, waardoor binnen 3 maanden bij de volgende inspectie van de NVWA een positief oordeel volgde.

Het hebben van een goed functionerend HACCP systeem is bovendien een bewijs dat de veiligheid van uw producten zorgvuldig  wordt bewaakt en de veiligheid door de consument hoog acht en wenst te waarborgen. Het volledig voldoen aan HACCP zal ook van belang zijn ingeval van een calamiteit bij een gebruiker.


Kritische punten
Elk bedrijf dat een voedingsmiddel/voedingssupplement/kruidenpreparaat/kruidenthee onder eigen naam op de markt brengt in de EU ( in dit verband maakt het niet uit of uw bedrijf of een ander bedrijf produceert) moet alle eventuele risico's, ofwel kritische punten (CP), onderzoeken en door middel van procedures/maatregelen de veiligheid van het gebruik door de consument zeker stellen. Dit moet volgens het 7-stappen systeem van HACCP.
Dit kan de ingrediënten, de dosis, de productie, kwaliteit en het gebruik door de eindgebruiker / consument betreffen.
Dit beoordelingsproces van alle kritische punten en benodigde maatregelen en controles moet vastgelegd worden en regelmatig worden geëvalueerd.
Veel bedrijven die importeren uit de VS of inkopen van bedrijven die onder GMP produceren of uit een ander land uit de EU, vergeten dat men toch zelf geheel verantwoordelijk is en alle veiligheidsaspecten moet hebben beoordeeld.
Sommige bedrijven menen ten onrechte dat indien een product conform GMP is geproduceerd men niet aan HACCP hoeft te voldoen. HACCP gaat verder dan GMP. Bovendien worden in de EU sommige ingrediënten/dagdoses als onveilig beschouwd terwijl die stoffen in de VS gewoon vrij verkrijgbaar zijn. Ook stelt de EU eisen aan PAH/PAK's/PA in kruiden en GMO en bestraling waar men in de VS niet op let. Vooral ook bij inkoop uit China, India, Afrika e.d. dienen bovendien strikte eisen aan kwaliteit betr. zware metalen, bestraling, pesticiden residuen worden gesteld.
- Rivendell beschikt over een compleet overzicht van alle mogelijke risico's /CCP's voor supplementen en kruiden, dus de algemene en speciifieke Gevaren Identificatie en Risico Analyse (GIRA). Daardoor kan snel en zeker de veiligheid per product vastgesteld worden met indien nodig de daarbij verplichte beheersmaatregelen.
- Daarnaast heeft Rivendell een  compleet HACCP ofwel voedselveiligheidsysteem (bestaande uit totaal 30 documenten: handleiding, basis-documenten (In Engels en NL), achtergrondinfo per item, procedures/instructies, etc.) ontwikkeld  speciaal voor distributeurs, webshops en importeurs van voedingssupplementen en gezondheidsproducten, die ingevuld en aangepast dienen te worden aan de eigen situatie. Met deze documenten, kan indien ingekocht en samengewerkt wordt met bedrijven die ook conform HACCP werken, gemakkelijk aan HACCP worden voldaan. Het zal enkele uren per week vergen in de eerste maanden en vervolgens 1-2 uur; natuurlijk afhankelijk van de breedte van het assortiment en de hoeveelheid nieuwe producten per jaar.
- Ook producten / grondstoffen die u koopt van bedrijven van buiten de EU kunnen met dit HACCP-systeem van Rivendell beoordeeld worden en zodoende, met wat extra controles en procedures, aan HACCP voldoen. Hieraan worden wel hogere eisen gesteld dan bij producten die uit de EU komen.Voor beide typen producten (geproduceerd in of buiten de EU) geldt dat deze leveranciers aan hoge kwaliteitseisen moeten voldoen en bereid zijn u de benodigde informatie, kwaliteitscontrole procedures en documenten daarvoer te geven zodat uiteindelijk de veiligheid gewaarborgd kan worden.

HACCP inspectie door NVWA
Bij diverse bedrijven die ons systeem hebben aangeschaft en volgens de aanwijzingen een eigen HACCP werkwijze hebben ontwikkeld is er reeds een inspectie van de NVWA geweest en steeds bleek de NVWA content te zijn met de door Rivendell geboden aanpak.
Bovendien heeft Rivendell diverse bedrijven in-company begeleid bij HACCP inspecties door NVWA, waardoor ons bekend is welke kritische aspecten ofwel CCP's door NVWA betreffende voedingssupplementen / kruiden als de belangrijkste worden gezien.


HACCP steeds actueel
De afgelopen jaren heeft Rivendell alle algemene gevaren en risico's per categorie (vitamines, mineralen, vetzuren, probiotica, voedingsvezels, aminozuren, kruiden en kruidenextracten etc..) geïnventariseerd, maar ook de productspecifieke, dus voor de vele extracten en bio-actieve stoffen die in voedingssupplementen voorkomen.
Hierdoor kan Rivendell per product bekijken of er critical points ( CCP's) zijn en welke algemene beheersmaatregelen (ABM) nodig zijn, zoals bepaalde procedures en afspraken met toeleveranciers, dan wel productspecifieke eisen zoals normen voor risico-producten voor PAK's of waarschuwingsteksten voor veilig gebruik bij bepaalde kruiden.
Speciaal heeft Rivendell alle risico's met kruiden/planten/botanicals geëvalueerd, welke een verhoogd PAK's of PA risico hebben, welke waarschuwingen voor gebruik nodig zijn bij bepaalde kruiden en consumentengroepen, etc..

Basissysteem voor distributeurs van voedingssupplementen en andere gezondheidsproducten.
Rivendell kan een compleet basissysteem van documenten en procedures aanbieden waardoor snel en goedkoop met deze handleiding zelf een eigen HACCP systeem gemaakt kan worden door bedrijven die voedingssupplementen distribueren dan wel verkopen onder eigen label indien afkomstig uit een kwalitatief bedrijf uit de EU. Deze handleiding bestaat uit alle benodigde documenten met een uitgebreide instructie zodat aan de wettelijke eisen in dit opzicht kan worden voldaan. Het bedrijf moet dan zelf met deze handleiding en documenten aan de slag. Meestal kan zo in enkele maanden door er 2-4 uur per week aan te werken een eigen HACCP opgebouwd worden. Vooral voor kleinere bedrijven is dit een effectieve en goedkope manier om aan de wettelijke eis van HACCP te voldoen.
Recent heeft Rivendell ook een algemene GIRA voor supplementen en een extra module ontwikkeld voor grondstoffen en producten van buiten de EU. U wordt bij inkoop van buiten de EU niet alleen als distributeur maar ook als producent beschouwd, d.w.z. dat u voor alle facetten van het product qua grondstoffen, productie en verwerking verantwoordelijk bent. Daarom zijn dan extra procedures en eisen noodzakelijk.


HACCP voor groothandel / webshops van voedingssupplementen / gezondheidsproducten.
Rivendell beschikt ook over een vereenvoudigde versie voor bedrijven die slechts producten uit de EU verzenden via een webshop/groothandel/winkel. Het vereenvoudigde systeem voldoet voor die bedrijven die geen producten onder eigen naam vermarkten en samenwerken met toeleveranciers uit de EU die volledig aan HACCP voldoen, dus ook qua grondstoffen.


HACCP voor producenten van voedingssupplementen
Indien bedrijven zelf produceren (extraheren, mixen en tabletteren/capsuleren) en zelf ingrediënten bewerken dient een uitgebreider HACCP systeem opgezet te worden met name voor het productie-aspect.
Rivendell zal dan voor het productiedeel doorverwijzen naar een deskundig bureau op HACCP gebied, maar kan wel behulpzaam zijn door te informeren over de specieke eisen en normen van voedingssupplementen.
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.....................

...