HACCP - VOEDSELVEILIGHEID - BASISSYSTEEM
                 voor voedingssupplementen 


Is ķw HACCP systeem al in orde?
Steeds vaker blijkt dat de inspecteurs van NVWA supplementenbedrijven een korte deadline stellen in zake HACCP: de gevaren en risico-identificatie (GIRA) analyse en het beheersen van de mogelijke gevaren middels een up-to-date HACCP systeem.
Dat is ook logisch, want HACCP is een wettelijke verplichting sinds 2004.


Rivendell beschikt over een compleet en up-to-date HACCP-systeem van documenten en procedures waarmee bedrijven, met behulp van duidelijke aanwijzingen en handleiding, zelf alle noodzakelijke HACCP-procedures kunnen verrichten.In de afgelopen 15 jaar heeft Rivendell diverse bedrijven kunnen voorzien van dit systeem met daarin de nodige  documenten en aanwijzingen om aan de eisen van NVWA te kunnen voldoen. Dit betrof zowel webshops met in de EU conform HACCP geproduceerde supplementen als import van buiten de EU van bijzondere kruidenpreparaten of voedingssupplementen. 
Rivendell heeft ook bedrijven met import uit China (vooral extracten) en India (Ayurvedische producten) kunnen helpen om aan de HACCP eisen te voldoen.


Wettelijke verplichting
Artikel 5 van de Europese Verordening (EC) 852/2004 inzake levensmiddelenhygiŽne verplicht voedingsmiddelenbedrijven incl. voedingssupplementen tot het uitvoeren en documenteren van alle veiligheidsaspecten van de samenstelling, productie en het gebruik van het product door de consument.
Het is daarom een wettelijke plicht om een HACCP systeem te hanteren (net als een goede boekhouding) en daardoor de veiligheid van alle werkzaamheden in uw bedrijf, incl. elke stap in het productie/distributieproces te beoordelen en dit te documenteren in een eigen HACCP systeem.
HACCP bestaat uit een beschrijving van activiteiten van het bedrijf in het kader van kwaliteit en veiligheid van de producten, de kwaliteitsafspraken met toeleveranciers, de productie en algemeen en per product een veiligheidsbeoordeling (GIRA = Gevaren Identificatie en Risico Analyse).
Daarbij moet aandacht besteed worden aan:
- de grondstoffen en de zuiverheid / dagdosering daarvan
- de productie, bewaring en transport
- het gebruik door de consument.
Op al deze facetten dient een zorgvuldige veiligheidsbeoordeling en vervolgens kwaliteitscontrole plaats te vinden.
De NVWA heeft het recht elk moment het HACCP systeem van uw bedrijf op te vragen en in te zien. Bij gebreken kan er een boete worden gegeven of een dwingende termijn om het alsnog snel in orde te maken. 

Rivendell heeft in de afgelopen jaren vele bedrijven geadviseerd bij HACCP problemen, waardoor meestal zelfs binnen 3 maanden bij de volgende inspectie van de NVWA een positief oordeel volgde. Ook het opzetten van een nieuw HACCP systeem kan Rivendell verzorgen.

Kritische punten
Elk bedrijf dat een voedingsmiddel/voedingssupplement/kruidenpreparaat/kruidenthee onder eigen naam op de markt brengt in de EU  moet alle eventuele risico's, ofwel kritische punten (CP), onderzoeken en door middel van procedures/maatregelen (GIRA, ABM's, SBM's) de veiligheid van het gebruik door de consument zeker stellen. Dit moet volgens het 7-stappen systeem van HACCP.
Dit kan de zuiverheid (identiteit, puurheid, contaminanten) van de ingrediŽnten, de dosis, de productie, kwaliteit en het gebruik door de eindgebruiker / consument betreffen.
Dit beoordelingsproces van alle kritische punten en benodigde maatregelen en controles moet vastgelegd worden en regelmatig worden geŽvalueerd.
Sommige bedrijven menen ten onrechte dat indien een product conform GMP is geproduceerd men niet aan HACCP hoeft te voldoen. HACCP gaat verder dan GMP. Bovendien worden in de EU sommige ingrediŽnten/dagdoses als onveilig beschouwd terwijl die stoffen in de VS gewoon vrij verkrijgbaar zijn. Ook stelt de EU extra eisen t.a.v. PAH/PAK's/PA/zware metalen/GMO/bestraling waar men in de VS niet op let.  Zeker ook bij inkoop uit China, India zijn extra procedures en vaak EU lab testen nodig om de veiligheid in kader van HACCP te kunnen waarborgen.
- Rivendell beschikt over een compleet overzicht van alle mogelijke risico's /CCP's voor alle gangbare ingrediŽnten die gebruikt worden in supplementen, dus de algemene en specifieke Gevaren Identificatie en Risico Analyse (GIRA). Daardoor kan snel en zeker de veiligheid per product vastgesteld worden met indien nodig de daarbij verplichte controle- beheersmaatregelen. Bij niet gangbare ingrediŽnten (nieuw, hogere dosering, sterker extract, nieuwe toepassing, nieuwe doelgroep) kan Rivendell aangeven of er veiligheidsaspecten zijn, die extra beoordeeld dienen te worden.
- Daarnaast heeft Rivendell procedures/instructies ontwikkeld  speciaal voor distributeurs, webshops en importeurs van gangbare voedingssupplementen en gezondheidsproducten, die ingevuld en aangepast dienen te worden aan de eigen situatie om zodoende aan de wettelijke HACCP-eisen te kunnen voldoen.
- Voor niet-gangbare ingrediŽnten kan Rivendell per ingrediŽnt de mogelijke risico's vaststellen, de ernst bepalen en zodoende de extra veiligheidsmaatregelen bepalen.

HACCP inspectie door NVWA
Bij diverse bedrijven die ons systeem hebben aangeschaft en volgens de aanwijzingen een eigen HACCP werkwijze hebben ontwikkeld is er reeds een inspectie van de NVWA geweest en steeds bleek de NVWA content te zijn met de door Rivendell geboden aanpak.
Bovendien heeft Rivendell diverse bedrijven in-company begeleid bij HACCP inspecties door NVWA, waardoor ons bekend is welke aspecten van HACCP door NVWA betreffende voedingssupplementen / kruiden als essentieel worden gezien.

HACCP steeds actueel
De afgelopen jaren heeft Rivendell alle algemene gevaren en risico's per categorie (vitamines, mineralen, vetzuren, probiotica, voedingsvezels, aminozuren, kruiden en kruidenextracten etc..) geÔnventariseerd. Bovendien is het HACCP -systeem door de jaren heen steeds completer en praktischer geworden.
Hierdoor kan per product/ingrediŽnt snel vastgesteld worden of er critical control points ( CCP's) zijn en welke algemene (ABM) dan wel specifieke beheersmaatregelen (SBM's) nodig zijn om aan HACCP te voldoen.


Basisdocumenten voor distributeurs van voedingssupplementen en andere gezondheidsproducten.
Rivendell kan standaarddocumenten en -procedures aanbieden waardoor snel zelf een eigen HACCP systeem gemaakt kan worden door bedrijven die gangbare voedingssupplementen distribueren dan wel verkopen onder eigen label indien afkomstig uit een kwalitatief bedrijf uit de EU. Meestal kan zo in enkele maanden door er 2-4 uur per week aan te werken een eigen HACCP opgebouwd worden. Importeert u van buiten de EU dan zijn er extra eisen in het kader van HACCP.


HACCP voor producenten van voedingssupplementen
Ook indien bedrijven zelf produceren (extraheren, mixen en tabletteren/capsuleren) en zelf ingrediŽnten bewerken dient een uitgebreider HACCP systeem opgezet te worden met name voor het productie-aspect.
Rivendell zal dan voor het productiedeel doorverwijzen naar een deskundig bureau op HACCP gebied, maar kan wel behulpzaam zijn door te informeren over de specifieke gevaren en risico's van de grondstoffen/producten (GIRA).
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.....................

...

......

...

......

...