HACCP - VOEDSELVEILIGHEID - BASISSYSTEEM
                 voor voedingssupplementen 


Is úw HACCP systeem al in orde?
Steeds vaker blijkt dat de inspecteurs van NVWA supplementenbedrijven een korte deadline stellen in zake HACCP: de gevaren en risico-identificatie (GIRA) analyse en het beheersen van de mogelijke gevaren middels een up-to-date HACCP systeem. Dat is ook logisch, want HACCP is een wettelijke verplichting sinds 2004. Rivendell heeft in de afgelopen 10 jaar diverse bedrijven kunnen voorzien van de nodige procedures, documenten en aanwijzingen om aan de eisen van NVWA te kunnen voldoen. Dat betrof zowel webshops met in de EU conform HACCP geproduceerde supplementen als import van buiten de EU van bijzondere kruidenpreparaten of voedingssupplementen. 


Wettelijke verplichting
Artikel 5 van de Europese Verordening 852/2004 inzake levensmiddelenhygiëne verplicht voedingsmiddelenbedrijven incl. voedingssupplementen tot het uitvoeren en documenteren van alle veiligheidsaspecten van de samenstelling, productie en het gebruik van het product door de consument.
Het is daarom een wettelijke plicht om een HACCP systeem te hanteren (net als een goede boekhouding) en daardoor de veiligheid van alle werkzaamheden in uw bedrijf, incl. elke stap in het productie/distributieproces te beoordelen en dit te documenteren in een eigen HACCP systeem.
HACCP bestaat uit een beschrijving van activiteiten van het bedrijf in het kader van kwaliteit en veiligheid van de producten, de kwaliteitsafspraken met toeleveranciers, de productie en algemeen en per product een veiligheidsbeoordeling (GIRA = Gevaren Identificatie en Risico Analyse).
Daarbij moet aandacht besteed worden aan:
- de grondstoffen en de zuiverheid / dagdosering daarvan
- de productie, bewaring en transport
- het gebruik door de consument.
Op al deze facetten dient een zorgvuldige veiligheidsbeoordeling en vervolgens kwalitietscontrole plaats te vinden.
De NVWA heeft het recht elk moment het HACCP systeem van uw bedrijf op te vragen en in te zien. Bij gebreken kan er een boete worden gegeven of een dwingende termijn om het alsnog snel in orde te maken. Rivendell heeft vele bedrijven geadviseerd bij HACCP problemen, waardoor meestal zelfs binnen 3 maanden bij de volgende inspectie van de NVWA een positief oordeel volgde.

Kritische punten
Elk bedrijf dat een voedingsmiddel/voedingssupplement/kruidenpreparaat/kruidenthee onder eigen naam op de markt brengt in de EU  moet alle eventuele risico's, ofwel kritische punten (CP), onderzoeken en door middel van procedures/maatregelen (GIRA, ABM's, SBM's) de veiligheid van het gebruik door de consument zeker stellen. Dit moet volgens het 7-stappen systeem van HACCP.
Dit kan de zuiverheid (identiteit, puurheid, contaminanten) van de ingrediënten, de dosis, de productie, kwaliteit en het gebruik door de eindgebruiker / consument betreffen.
Dit beoordelingsproces van alle kritische punten en benodigde maatregelen en controles moet vastgelegd worden en regelmatig worden geëvalueerd.
Veel bedrijven die importeren uit de VS of inkopen van bedrijven die onder GMP produceren of uit een ander land uit de EU, vergeten dat men toch zelf geheel verantwoordelijk is en alle veiligheidsaspecten moet hebben beoordeeld.
Sommige bedrijven menen ten onrechte dat indien een product conform GMP is geproduceerd men niet aan HACCP hoeft te voldoen. HACCP gaat verder dan GMP. Bovendien worden in de EU sommige ingrediënten/dagdoses als onveilig beschouwd terwijl die stoffen in de VS gewoon vrij verkrijgbaar zijn. Ook stelt de EU extra eisen .a.v. PAH/PAK's/PA/zware metalen/GMO/bestraling waar men in de VS niet op let.  Zeker ook bij inkoop uit China, India zijn extra procedures nodig om de veilighied in kader van HACCP te kunnen waarborgen.
- Rivendell beschikt over een compleet overzicht van alle mogelijke risico's /CCP's voor alle gangbare supplementen en kruiden, dus de algemene en specifieke Gevaren Identificatie en Risico Analyse (GIRA). Daardoor kan snel en zeker de veiligheid per product vastgesteld worden met indien nodig de daarbij verplichte controle- beheersmaatregelen. Bij niet gangbare ingrediënten (nieuw, hogere dosering, sterker extract, nieuwe toepassing, nieuwe doelgroep) kan Rivendell aangeven of er veiligheidsaspecten zijn, die extra beoordeeld dienen te worden.
- Daarnaast heeft Rivendell procedures/instructies ontwikkeld  speciaal voor distributeurs, webshops en importeurs van gangbare voedingssupplementen en gezondheidsproducten, die ingevuld en aangepast dienen te worden aan de eigen situatie om zodoende aan de wettelijke HACCP-eisen te kunnen voldoen.

HACCP inspectie door NVWA
Bij diverse bedrijven die ons systeem hebben aangeschaft en volgens de aanwijzingen een eigen HACCP werkwijze hebben ontwikkeld is er reeds een inspectie van de NVWA geweest en steeds bleek de NVWA content te zijn met de door Rivendell geboden aanpak.
Bovendien heeft Rivendell diverse bedrijven in-company begeleid bij HACCP inspecties door NVWA, waardoor ons bekend is welke aspecten van HACCP door NVWA betreffende voedingssupplementen / kruiden als essentieel worden gezien.

HACCP steeds actueel
De afgelopen jaren heeft Rivendell alle algemene gevaren en risico's per categorie (vitamines, mineralen, vetzuren, probiotica, voedingsvezels, aminozuren, kruiden en kruidenextracten etc..) geïnventariseerd. Bovendien zijn de HACCP -systeem door de jaren heen steeds completer en praktischer geworden.
Hierdoor kan per product/ingrediënt snel vastgesteld worden of er critical control points ( CCP's) zijn en welke algemene (ABM) dan wel specifieke beheersmaatregelen (SBM's) nodig zijn om aan HACCP te voldoen.

Basisdocumenten voor distributeurs van voedingssupplementen en andere gezondheidsproducten.
Rivendell kan standaarddocumenten en -procedures aanbieden waardoor snel   zelf een eigen HACCP systeem gemaakt kan worden door bedrijven die gangbare voedingssupplementen distribueren dan wel verkopen onder eigen label indien afkomstig uit een kwalitatief bedrijf uit de EU. Meestal kan zo in enkele maanden door er 2-4 uur per week aan te werken een eigen HACCP opgebouwd worden. 

HACCP voor producenten van voedingssupplementen
Indien bedrijven zelf produceren (extraheren, mixen en tabletteren/capsuleren) en zelf ingrediënten bewerken dient een uitgebreider HACCP systeem opgezet te worden met name voor het productie-aspect.
Rivendell zal dan voor het productiedeel doorverwijzen naar een deskundig bureau op HACCP gebied, maar kan wel behulpzaam zijn door te informeren over de specieke gevaren en risico's van de producten (GIRA).
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.....................

...

......