HACCP - VOEDSELVEILIGHEID - BASISSYSTEEM

Rivendell heeft een basis HACCP-systeem ontwikkeld voor bedrijven die voedingssupplementen en andere gezondheidsproducten op de markt brengen.
Het is een doe-het-zelf systeem waarmee elk bedrijf, vergelijkbaar met een boekhoudsysteem, met een paar uur of meer per maand/week (afhankelijk van het aantal en de complexiteit van de producten) aan de wettelijke eisen voor HACCP kan voldoen.


Ons HACCP systeem wordt momenteel geheel vernieuwd en kunnen dit systeem pas nieuw leveren in het najaar. 


Is úw HACCP systeem al in orde?
Steeds vaker blijkt dat de inspecteurs van NVWA supplementenbedrijven een korte deadline stellen in zake HACCP: de gevaren en risico-identificatie (GIRA) analyse en het beheersen van de mogelijke gevaren middels een up-to-date HACCP systeem. Ook in het afgelopen jaar heeft Rivendell diverse bedrijven kunnen voorzien van de nodige procedures, documenten en aanwijzingen om aan de eisen van NVWA te kunnen voldoen. Dat betrof zowel webshops met in de EU conform HACCP geproduceerde supplementen als import van buiten de EU van bijzondere kruidenpreparaten. Het HACCP-systeem van Rivendell is breed toepasbaar. 


Wettelijke verplichting
Artikel 5 van de Europese Verordening 852/2004 inzake levensmiddelenhygiëne verplicht voedingsmiddelenbedrijven incl. voedignssupplementen tot het uitvoeren en documenteren van alle veiligheidsaspecten van de samenstelling, productie en het gebruik van het product door de consument.
Het is daarom een wettelijke plicht om een HACCP systeem te hanteren en daardoor de veiligheid van alle werkzaamheden in uw bedrijf, elk product en elke stap in het productie/distributieproces te beoordelen en dit te documenteren in een eigen HACCP systeem.
HACCP bestaat uit een beschrijving van activiteiten van het bedrijf in het kader van kwaliteit en veiligheid van de producten, de kwaliteitsafspraken met toeleveranciers, de productie en algemeen en per product een veiligheidsbeoordeling (GIRA = Gevaren Identificatie en Risico Analyse).
Daarbij moet aandacht besteed worden aan:
- de grondstoffen en de zuiverheid / dagdosering daarvan
- de productie, bewaring en transport
- het gebruik door de consument.
Op al deze facetten dient een zorgvuldige veiligheidsbeoordeling en vervolgens controle plaats te vinden.
De NVWA heeft het recht elk moment het HACCP systeem van uw bedrijf op te vragen en in te zien. Bij gebreken kan er een boete worden gegeven of een dwingende termijn om het alsnog snel in orde te maken. Rivendell heeft vele bedrijven van het HACCP systeem voorzien, met een redelijke prijs (zie Consultancy) en bijbehorend advies voor de implementatie, waardoor meestal zelfs binnen 3 maanden bij de volgende inspectie van de NVWA een positief oordeel volgde.

Kritische punten
Elk bedrijf dat een voedingsmiddel/voedingssupplement/kruidenpreparaat/kruidenthee onder eigen naam op de markt brengt in de EU  moet alle eventuele risico's, ofwel kritische punten (CP), onderzoeken en door middel van procedures/maatregelen (ABM's, SBM's) de veiligheid van het gebruik door de consument zeker stellen. Dit moet volgens het 7-stappen systeem van HACCP.
Dit kan de zuiverheid (identitiet, puurheid, contaminanten) van de ingrediënten, de dosis, de productie, kwaliteit en het gebruik door de eindgebruiker / consument betreffen.
Dit beoordelingsproces van alle kritische punten en benodigde maatregelen en controles moet vastgelegd worden en regelmatig worden geëvalueerd.
Veel bedrijven die importeren uit de VS of inkopen van bedrijven die onder GMP produceren of uit een ander land uit de EU, vergeten dat men toch zelf geheel verantwoordelijk is en alle veiligheidsaspecten moet hebben beoordeeld.
Sommige bedrijven menen ten onrechte dat indien een product conform GMP is geproduceerd men niet aan HACCP hoeft te voldoen. HACCP gaat verder dan GMP. Bovendien worden in de EU sommige ingrediënten/dagdoses als onveilig beschouwd terwijl die stoffen in de VS gewoon vrij verkrijgbaar zijn. Ook stelt de EU extra eisen .a.v. PAH/PAK's/PA/zware metalen/GMO/bestraling waar men in de VS niet op let.  Zeker ook bij inkoop uit China, India zijn extra procedures nodig om de veilighied in kader van HACCP te kunnen waarborgen.
- Rivendell beschikt over een compleet overzicht van alle mogelijke risico's /CCP's voor alle gangbare supplementen en kruiden, dus de algemene en speciifieke Gevaren Identificatie en Risico Analyse (GIRA). Daardoor kan snel en zeker de veiligheid per product vastgesteld worden met indien nodig de daarbij verplichte beheersmaatregelen. Bij niet gangbare ingrediënten (nieuw, hogere dosering, sterker extract, nieuwe toepassing, nieuwe doelgroep) kan Rivendell aangeven of er veiligheidsaspecten zijn, die beoordeeld dienen te worden.
- Daarnaast heeft Rivendell een basis HACCP ofwel voedselveiligheidsysteem (bestaande uit een handleiding, basis-documenten (in Engels en NL), achtergrondinfo per item, procedures/instructies, etc.) ontwikkeld  speciaal voor distributeurs, webshops en importeurs van gangbare voedingssupplementen en gezondheidsproducten, die ingevuld en aangepast dienen te worden aan de eigen situatie. Met deze documenten, kan indien ingekocht en samengewerkt wordt met EU-bedrijven die ook conform HACCP werken, gemakkelijk aan HACCP worden voldaan. Het zal enkele uren per week vergen in de eerste maanden en vervolgens 1-2 uur; natuurlijk afhankelijk van de breedte van het assortiment en de hoeveelheid nieuwe producten per jaar.
- Voor producten / grondstoffen ingekocht buiten de EU gelden extra eisen. Rivendell kan deze extra eisen inventariseren aan de hand van de situatie en aangeven welle extra controles en procedures nodig zijn om aan HACCP te voldoen.

HACCP inspectie door NVWA
Bij diverse bedrijven die ons systeem hebben aangeschaft en volgens de aanwijzingen een eigen HACCP werkwijze hebben ontwikkeld is er reeds een inspectie van de NVWA geweest en steeds bleek de NVWA content te zijn met de door Rivendell geboden aanpak.
Bovendien heeft Rivendell diverse bedrijven in-company begeleid bij HACCP inspecties door NVWA, waardoor ons bekend is welke aspecten van HACCP door NVWA betreffende voedingssupplementen / kruiden als essentieel worden gezien.

HACCP steeds actueel
De afgelopen jaren heeft Rivendell alle algemene gevaren en risico's per categorie (vitamines, mineralen, vetzuren, probiotica, voedingsvezels, aminozuren, kruiden en kruidenextracten etc..) geïnventariseerd. Bovendien is het HACCP -systeem door de jaren heen steeds completer en praktischer geworden.
Hierdoor kan per product/ingrediënt snel vastgesteld worden of er critical points ( CCP's) zijn en welke algemene (ABM) dan wel specifieke (SBM's) nodig zijn om aan HACCP te voldoen.

Basissysteem voor distributeurs van voedingssupplementen en andere gezondheidsproducten.
Rivendell kan een basissysteem van documenten en procedures aanbieden waardoor snel en goedkoop (zie Consultancy) met deze handleiding zelf een eigen HACCP systeem gemaakt kan worden door bedrijven die gangbare voedingssupplementen distribueren dan wel verkopen onder eigen label indien afkomstig uit een kwalitatief bedrijf uit de EU. Deze handleiding bestaat uit alle benodigde documenten met een uitgebreide instructie. Het bedrijf moet dan zelf met deze handleiding en documenten aan de slag. Meestal kan zo in enkele maanden door er 2-4 uur per week aan te werken een eigen HACCP opgebouwd worden. Vooral voor kleinere bedrijven is dit een effectieve en goedkope manier om aan de wettelijke eis van HACCP te voldoen.


HACCP voor producenten van voedingssupplementen
Indien bedrijven zelf produceren (extraheren, mixen en tabletteren/capsuleren) en zelf ingrediënten bewerken dient een uitgebreider HACCP systeem opgezet te worden met name voor het productie-aspect.
Rivendell zal dan voor het productiedeel doorverwijzen naar een deskundig bureau op HACCP gebied, maar kan wel behulpzaam zijn door te informeren over de specieke gevaren en risico's van de producten (GIRA).
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.....................

...