DATABASE voorbeeldbewoordingen gezondheidsclaim


DATABASE / Normenset / Indicatieve (geen limitatieve) lijst Gezondheidsaanprijzingen

De database / normenset in een Excel-bestand is HIER beschikbaar, waarin in detail wordt aangegeven hoe de brancheorganisaties NPN, Neprofarm samen met de KAG voorstellen met welke omschrijvingen aan de wet kan worden voldaan. Deze normenset is (dit is een voorwaarde van het min. van VWS) voor een ieder toegankelijk.

Zij is indicatief, echter niet limitatief, er zijn meer mogelijkheden binnen de wettelijke kaders, mits de betekenis zoals de gezondheidsclaim wordt omschreven overeenkomt met de bewoording van de toegestane claim uit de Europese Verordening en gepubliceerd op de website van de EU. Rivendell kan u helpen meer innovatieve mogelijkheden binnen de wet te zoeken. Naast de normenset die gebaseerd is op toegelaten en afgewezen claims zijn nog claims on hold, hetgeen betekent dat de claims zoals vermeld in de ingediende dossiers (dat is een voorwaarde) volgens nationale bepalingen ( in Nederland de KAG-lijst) nog mogen totdat de EC een definitieve beslissing over deze dossiers publiceert.
On hold staan op dit moment:

  • de meeste ingediende dossiers voor botanicals /kruiden. In feite mogen daardoor alleen die claims voor botanicals die on hold staan. Zo staat Cranbery NIET op de on hold lijst. Daarom is het verstandig de on hold lijst te controleren als een claim op een verpakking of in reclame aleen op een kruid is gebaseerd. Let dan ook op de dosering.

  • de claims voor caffeine staan nog wel ter discussie: goedgekeurd door de EFSA maar nog niet bevestigd door de EC.

Rivendell kan in het kader van basis-consultancy (zie consultancy) overzichtelijke documenten met on hold claims zenden.

Voorkom exact dezelfde tekst te hebben als alle anderen. Kwaliteitsclaims kunnen ook helpen ter onderscheiding. Deze moeten wel waar zijn. Hierbij kan Rivendell u van dienst zijn.

Richtsnoerdocument

Dit document geeft u handvatten voor het toepassen van de nieuwe claimsverordening

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

........................